Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

Bezwaar en beroep. Een voorbeeld: uitkering stopgezet

Uw uitkering kan om verschillende redenen worden stopgezet. Als u daardoor geen inkomen heeft en niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, dan moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Anders is de beslissing definitief.  

Uitkering stopgezet door het UWV of gemeente?

Uw uitkering kan om verschillende redenen worden stopgezet of uw aanvraag uitkering kan worden afgewezen. Als u daardoor geen inkomen heeft en niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, dan moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Anders is de beslissing definitief en kan er niets meer tegen gedaan worden. De meest voorkomende situaties waartegen u bezwaar kunt maken, zijn:   Stopzetten, intrekken en afwijzen aanvraag uitkering Verlaging uitkering bijvoorbeeld door lagere woonkosten door verhuizing. Strafkorting uitkering. Opleggen boete uitkering. Schending inlichtingenplicht; zoals samenwonen/ gezamenlijke huishouding / wederzijdse zorg. Kostendelersnorm wordt dan toegepast. Schenden arbeidsverplichtingen, zoals de sollicitatieplicht. Onderzoek door de sociale recherche Inkomen of bijverdienen naast bijstandsuitkering.

Bezwaar en beroep aanvullen met een spoedprocedure voorlopige voorziening VoVo

Bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift of beroep door het indienen van een beroepschrift bij de bestuursrechter. De procedure om bezwaar te maken over uw bijstandsuitkering kan lang duren. Gemiddeld langer dan drie maanden. U zit dan zonder inkomen lopende de procedure. In spoedeisende zaken kan tevens om een voorlopige voorziening (VoVo) gevraagd worden.  -

AWB -  de regels voor bezwaar, beroep en voorlopige voorziening VoVo 

De regels omtrent bezwaar, beroep en voorlopige voorziening staan vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht AWB. Wat dus hier voorafgaand over uitkeringen is vermeld, gaat gelijk op voor andere beslissingen van de (vaak gemeentelijke) overheid. Zo is de gang van zaken - bezwaar-beroep-VoVo - het zelfde voor vergunningen zoals bouwvergunningen, welstand, subsidie etc. Als de overheid een beslissing jegens u neemt dan krijgt u daarover een brief. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken.  Vaak staat al in de brief die u heeft ontvangen dat het mogelijk is om bezwaar te maken. De overheid brengt u geen kosten in rekening voor het indienen van een bezwaarschrift. Bij beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank zijn er echter wel gerechtskosten. De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken vanaf de datum van de brief. De beroepstermijn is ook 6 weken nadat u de beslissing op uw bezwaar heeft ontvangen. - -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

Bezwaar en beroep. Een voorbeeld:

uitkering stopgezet

Uw uitkering kan om verschillende redenen worden stopgezet. Als u daardoor geen inkomen heeft en niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, dan moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Anders is de beslissing definitief.  

Uitkering stopgezet door het UWV of

gemeente?

Uw uitkering kan om verschillende redenen worden stopgezet of uw aanvraag uitkering kan worden afgewezen. Als u daardoor geen inkomen heeft en niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, dan moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Anders is de beslissing definitief en kan er niets meer tegen gedaan worden. De meest voorkomende situaties waartegen u bezwaar kunt maken, zijn:   Stopzetten, intrekken en afwijzen aanvraag uitkering Verlaging uitkering bijvoorbeeld door lagere woonkosten door verhuizing. Strafkorting uitkering. Opleggen boete uitkering. Schending inlichtingenplicht; zoals samenwonen/ gezamenlijke huishouding / wederzijdse zorg. Kostendelersnorm wordt dan toegepast. Schenden arbeidsverplichtingen, zoals de sollicitatieplicht. Onderzoek door de sociale recherche Inkomen of bijverdienen naast bijstandsuitkering.

Bezwaar en beroep aanvullen met een

spoedprocedure voorlopige voorziening

VoVo

Bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift of beroep door het indienen van een beroepschrift bij de bestuursrechter. De procedure om bezwaar te maken over uw bijstandsuitkering kan lang duren. Gemiddeld langer dan drie maanden. U zit dan zonder inkomen lopende de procedure. In spoedeisende zaken kan tevens om een voorlopige voorziening (VoVo) gevraagd worden.  -

AWB -  de regels voor bezwaar, beroep en

voorlopige voorziening VoVo 

De regels omtrent bezwaar, beroep en voorlopige voorziening staan vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht AWB. Wat dus hier voorafgaand over uitkeringen is vermeld, gaat gelijk op voor andere beslissingen van de (vaak gemeentelijke) overheid. Zo is de gang van zaken - bezwaar-beroep-VoVo - het zelfde voor vergunningen zoals bouwvergunningen, welstand, subsidie etc. Als de overheid een beslissing jegens u neemt dan krijgt u daarover een brief. Bent u het niet eens met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken.  Vaak staat al in de brief die u heeft ontvangen dat het mogelijk is om bezwaar te maken. De overheid brengt u geen kosten in rekening voor het indienen van een bezwaarschrift. Bij beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank zijn er echter wel gerechtskosten. De wettelijke bezwaartermijn is 6 weken vanaf de datum van de brief. De beroepstermijn is ook 6 weken nadat u de beslissing op uw bezwaar heeft ontvangen. - -