Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

Afspraken met uw aannemer - Aanneemovereenkomst

De   afspraken   tussen   u   en   uw   aannemer   worden   vastgelegd   in   een   aanneemovereenkomst.   Vaak   worden   dan   ook   algemene voorwaarden    van    toepassing    verklaard    (UAV    2012,    AVA    2013,    DNR    2014).    In    de    voorwaarden    is    vaak    een    arbitragebeding opgenomen.   Dat   beding   bepaalt   dat   geschillen   worden   voorgelegd   aan   de   Raad   van   Arbitrage   voor   de   Bouw   in   plaats   van   aan   de gewone rechtbank.

Raad van Arbitrage voor de Bouw  

Bij   een   geschil   met   een   aannemer   kan   dan   een   procedure   bij   de   Raad van Arbitrage voor de   Bouw   gestart   worden.   De   Raad   van   Arbitrage   voor   de   bouw   is   een   onafhankelijk orgaan   dat   geschillen   oplost   die   verband   houden   met   de   bouw.   Het   voordeel      is   dat   er arbiters   worden   benoemd   die   de   bouwtechnische   ervaring   en   kennis   hebben   die   het beste   aansluiten   op   het   onderwerp   van   het   conflict.   Bij   een   procedure   voor   de   rechter worden   vaak   deskundigen   benoemd.   Dat   maakt   dat   een   gerechtelijke   procedure   vaak langer duurt. Er   zijn   echter   onderlinge   verschillen   tussen   UAV   2012, AVA   2013,   DNR   2014.   Die   zijn   vaak ter bescherming van de consument als gevolg van rechtspraak.

UAV 2012

In   de   praktijk   wordt   de   inhoud   van   de   aanneemovereenkomst   vaak   bepaald   door   het   toepasselijk   verklaren   van   de   UAV   2012 (Uniforme   Administratieve   Voorwaarden   voor   de   uitvoering   van   werk   en   van   technische   installatiewerk).   Als   de   UAV   2012   van toepassing   zijn   verklaard   dan   wordt   het   bestek   en   de   aanneemovereenkomst   vereenvoudigd   omdat   veel   onderwerpen   in   deze UAV   worden   geregeld.In   een   aannemingsovereenkomst   volgens   de   UAV   2012   is   vaak   een   arbitrageclausule   opgenomen.   Daarmee ontstaat de verplichting om geschillen bij de Raad van Arbitrage voor de bouw in Utrecht voor te leggen.

AVA 2013

De   Algemene   voorwaarden   voor   Aanneming   van   werk   2013   De   AVA   2013   bevatten   ook   een   arbitraal   beding   /   arbitrageclausule. Die   bepaling   houdt   in   dat   geschillen   tussen   een   aannemer   en   consument-opdrachtgever   uitsluitend   beslecht   worden   door   de Raad   van   Arbitrage   voor    de    Bouw.    De    gewone    rechter   wordt    daardoor    gepasseerd.    Maar    ter    bescherming   van    de    gewone consument    is    in    art.    17    de    keuze    voor    de    consument-opdrachtgever    opgenomen.    De    aannemer    dient    de    consument- opdrachtgever   de   keuze   voor   te   leggen;   de   civiele   rechter   of   arbitrage.   Indien   er   binnen   één   maand   geen   keuze   wordt   gemaakt, dan is alsnog de Raad van Arbitrage bevoegd.   -

De Nieuwe Regeling - DNR

Naast   de   UAV   en   AVA   bestaat   er   de   DNR.   De   DNR   is   bedoeld   voor   de   andere   disciplines   in   de   bouw   actief   op   het   gebied   van ontwerp,   advies   en   management   zoals   :   architecten,   constructeurs,   installatie-adviseurs,   bouwfysici,   interieurarchitecten,   tuin-   en landschapsarchitecten,   industriële   vormgevers,   projectmanagers   en   (bouw)productontwikkelaars.   Als   het   gaat   om   een   geschil   tot € 25.000 , dan kan de kantonrechter hierover oordelen. Arbitrage is hier een mogelijkheid, geen verplichting. - -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

Afspraken met uw aannemer -

Aanneemovereenkomst

De   afspraken   tussen   u   en   uw   aannemer worden vastgelegd in    een    aanneemovereenkomst.    Vaak    worden    dan    ook algemene    voorwaarden    van    toepassing    verklaard    (UAV 2012,   AVA   2013,   DNR   2014).   In   de   voorwaarden   is   vaak   een arbitragebeding     opgenomen.     Dat     beding     bepaalt     dat geschillen   worden   voorgelegd   aan   de   Raad   van   Arbitrage voor de Bouw in plaats van aan de gewone rechtbank.

Raad van Arbitrage voor de Bouw  

Bij   een   geschil   met   een   aannemer   kan   dan   een   procedure bij   de   Raad van Arbitrage voor   de   Bouw   gestart worden.   De Raad    van    Arbitrage    voor    de    bouw    is    een    onafhankelijk orgaan   dat   geschillen   oplost   die   verband   houden   met   de bouw.   Het   voordeel      is   dat   er   arbiters   worden   benoemd die   de   bouwtechnische   ervaring   en   kennis   hebben   die   het beste   aansluiten   op   het   onderwerp van   het   conflict.   Bij   een procedure    voor    de    rechter    worden    vaak    deskundigen benoemd.   Dat   maakt   dat   een   gerechtelijke   procedure   vaak langer duurt. Er   zijn   echter   onderlinge   verschillen   tussen   UAV   2012, AVA 2013,    DNR    2014.    Die    zijn    vaak    ter    bescherming    van    de consument als gevolg van rechtspraak.

UAV 2012

In        de        praktijk        wordt        de        inhoud        van        de aanneemovereenkomst   vaak   bepaald   door   het   toepasselijk verklaren    van    de    UAV    2012    (Uniforme    Administratieve Voorwaarden     voor     de     uitvoering     van     werk     en     van technische      installatiewerk).      Als      de      UAV      2012      van toepassing    zijn    verklaard    dan    wordt    het    bestek    en    de aanneemovereenkomst       vereenvoudigd        omdat       veel onderwerpen     in     deze     UAV     worden     geregeld.In     een aannemingsovereenkomst    volgens    de    UAV    2012    is    vaak een    arbitrageclausule    opgenomen.    Daarmee    ontstaat    de verplichting   om   geschillen   bij   de   Raad   van   Arbitrage   voor de bouw in Utrecht voor te leggen.

AVA 2013

De    Algemene    voorwaarden    voor    Aanneming    van    werk 2013    De   AVA    2013    bevatten    ook    een    arbitraal    beding    / arbitrageclausule.    Die    bepaling    houdt    in    dat    geschillen tussen      een      aannemer      en      consument-opdrachtgever uitsluitend   beslecht   worden   door   de   Raad   van   Arbitrage voor     de     Bouw.     De     gewone     rechter     wordt     daardoor gepasseerd.     Maar     ter     bescherming     van     de     gewone consument    is    in    art.    17    de    keuze    voor    de    consument- opdrachtgever      opgenomen.      De      aannemer      dient      de consument-opdrachtgever    de    keuze    voor    te    leggen;    de civiele   rechter   of   arbitrage.   Indien   er   binnen   één   maand geen    keuze    wordt    gemaakt,    dan    is    alsnog    de    Raad    van Arbitrage bevoegd.   -

De Nieuwe Regeling - DNR

Naast    de    UAV    en    AVA    bestaat    er    de    DNR.    De    DNR    is bedoeld   voor   de   andere   disciplines   in   de   bouw   actief   op het    gebied   van    ontwerp,    advies    en    management    zoals    : architecten,             constructeurs,             installatie-adviseurs, bouwfysici,             interieurarchitecten,             tuin-             en landschapsarchitecten,             industriële             vormgevers, projectmanagers   en   (bouw)productontwikkelaars.   Als   het gaat     om     een     geschil     tot     €     25.000     ,     dan     kan     de kantonrechter    hierover    oordelen.    Arbitrage    is    hier    een mogelijkheid, geen verplichting. - -