Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

Echtscheiding - Advocaat verplicht

U    bent    verplicht    om    een    advocaat    in    de    arm    te    nemen    voor    de    echtscheidingsprocedure.    Alleen    een    advocaat    mag    de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank starten of namens u een verweerschrift indienen.

Samen scheiden - één advocaat 

Als   u   beiden   het   over   (bijna)   alles   eens   bent   kunt   u   samen   om   de   echtscheiding vragen.   U   heeft   dan   ook   maar   één   advocaat   nodig.   De   advocaat   vat   uw   wensen samen   in   een   convenant   en   eventueel   ouderschapsplan.   Daarna   dient   deze   een gemeenschappelijk   verzoek   tot   echtscheiding   bij   de   rechtbank   in.   U   hoeft   dan zelf niet naar de rechtbank. De echtscheidingsprocedure in het kort Uw   advocaat   dient   het   verzoekschrift   echtscheiding   in   bij   de   rechtbank.   In   dit verzoekschrift   kunnen   een   of   meer   zelfstandige   verzoeken   worden   gedaan;   wie blijft   in   de   woning,   alimentatie,   eenhoofdig   gezag,   hoofdverblijfplaats   kinderen, verhuizing.   Uw   partner   krijgt   dan   binnen   twee   weken   via   een   deurwaarder   een kopie van dit verzoek.   Voorlopige voorziening Als   er   tijdens   de   echtscheidingsprocedure   dringend   iets   geregeld   moet   worden;   de   hoofdverblijfplaats   van   of   omgang   met   de kinderen,   gebruik   van   de   echtelijke   woning   of   vaststelling   van   voorlopige   alimentatie,   dan   kan   uw   advocaat   voor   u   een   voorlopige voorziening    vragen    aan    de    rechtbank.    Binnen    enkele    weken    heeft    u    dan    een    beslissing,    die    geldt    voor    de    duur    van    de echtscheiding. -

Alimentatie en Omgang

Lees meer over alimentatie  en omgang door op de betreffende link te klikken: Verweerschrift Uw partner kan via een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen ook een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Mondelinge behandeling Na het verweerschrift zal een mondelinge behandeling worden gehouden bij de rechtbank. Als u kinderen heeft van twaalf jaar en ouder, dan praat de rechter ook apart met hen. Kinderen van twaalf jaar en ouder mogen dan hun mening geven Niet alleen de echtscheiding, maar ook de omgangsregeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. De echtscheidingsprocedure duurt van drie tot zes maanden. Maar langer is geen uitzondering. . -
Alimentatie Alimentatie Omgang Omgang
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

Echtscheiding - Advocaat verplicht

U   bent   verplicht   om   een   advocaat   in   de   arm   te   nemen voor    de    echtscheidingsprocedure.    Alleen    een    advocaat mag   de   echtscheidingsprocedure   bij   de   rechtbank   starten of namens u een verweerschrift indienen.

Samen scheiden - één advocaat 

Als   u   beiden   het   over   (bijna)   alles   eens   bent   kunt   u   samen om   de   echtscheiding   vragen.   U   heeft   dan   ook   maar   één advocaat   nodig.   De   advocaat   vat   uw   wensen   samen   in   een convenant    en    eventueel    ouderschapsplan.    Daarna    dient deze   een   gemeenschappelijk   verzoek   tot   echtscheiding   bij de rechtbank in. U hoeft dan zelf niet naar de rechtbank. De echtscheidingsprocedure in het kort Uw   advocaat   dient   het   verzoekschrift   echtscheiding   in   bij de   rechtbank.   In   dit   verzoekschrift   kunnen   een   of   meer zelfstandige    verzoeken    worden    gedaan;    wie    blijft    in    de woning,   alimentatie,   eenhoofdig   gezag,   hoofdverblijfplaats kinderen,   verhuizing.   Uw   partner   krijgt   dan   binnen   twee weken via een deurwaarder een kopie van dit verzoek.   Voorlopige voorziening Als   er   tijdens   de   echtscheidingsprocedure   dringend   iets geregeld     moet    worden;     de     hoofdverblijfplaats    van     of omgang     met     de     kinderen,     gebruik    van     de     echtelijke woning   of   vaststelling   van   voorlopige   alimentatie,   dan   kan uw   advocaat voor   u   een voorlopige voorziening vragen   aan de    rechtbank.    Binnen    enkele    weken    heeft    u    dan    een beslissing, die geldt voor de duur van de echtscheiding. -

Alimentatie en Omgang

Lees meer over alimentatie  en omgang door op de betreffende link te klikken: Verweerschrift Uw partner kan via een advocaat een verweerschrift indienen bij de rechtbank. In dit verweerschrift kunnen ook een of meer zelfstandige verzoeken worden gedaan. Mondelinge behandeling Na het verweerschrift zal een mondelinge behandeling worden gehouden bij de rechtbank. Als u kinderen heeft van twaalf jaar en ouder, dan praat de rechter ook apart met hen. Kinderen van twaalf jaar en ouder mogen dan hun mening geven Niet alleen de echtscheiding, maar ook de omgangsregeling voor de kinderen, alimentatie en verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening van de huwelijkse voorwaarden worden behandeld. De echtscheidingsprocedure duurt van drie tot zes maanden. Maar langer is geen uitzondering. . -
Omgang Omgang Alimentatie Alimentatie