Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

Huurovereenkomst - Woning en Bedrijfsruimte

Bij   de   huur   van   woonruimte   kent   het   huurrecht   een   sterke   huurbescherming   van   de huurder   van   woonruimte.   Hierdoor   is   het   voor   de   verhuurder   soms   niet   mogelijk   om de huurovereenkomst op te zeggen.  

Huurovereenkomst - huurwoning

De   huurprijs   is   bij woonruimte   aan   strenge   regels   gebonden,   zij   het   niet   in   alle   gevallen. Maar   de   verhuurder   kan   lang   niet   altijd   zelf   bepalen   hoe   hoog   die   huurprijs   moet   zijn; er   kan   een   maximaal   redelijke   huurprijs   zijn.   Vraagt   de   verhuurder   teveel   huur,   dan loopt hij het risico dat de huurprijs op verzoek van de huurder door de huurcommissie wordt verlaagd.   Woning vrij van gebreken - woongenot De   verhuurder   moet   ervoor   zorgen   dat   de   woning   vrij   is   en   blijft   van   gebreken.   De   huurder   kan   eisen   dat   de   gebreken   worden verholpen.   Vaak   word   hiervoor   de   huurcommissie   ingeschakeld.   Na   een   uitspraak   van   de   huurcommissie   kan   de   huurder   dan   de betaling van de huurprijs gedeeltelijk opschorten totdat de gebreken zijn verholpen.   -

Huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Partijen   hebben   zijn   vrij   om   zelf   te   bepalen   onder   welke   voorwaarden   zij   een   huurovereenkomst   aangaan.   Het   nadeel   hiervan   is dat   een   huurovereenkomsten   nadelig   kan   uitpakken.   Daarom   is   het   bij   de   huur   van   kantoor-   en   bedrijfsruimte   zo   belangrijk   om de afspraken goed vast te laten leggen. Wettelijke huurperiodes van winkelruimte en horeca bedrijfsruimte De wet schrijft bij huur van winkelruimte en horeca bedrijfsruimte voor dat een huurovereenkomst die langer dan twee jaar duurt een looptijd van tweemaal vijf jaar heeft. Huurtermijn 2 jaar of korter Een huurtermijn korter dan 5 jaar kan slechts voor een periode van maximaal 2 jaar. Indien de huurovereenkomst niet eindigt na deze 2, wordt deze automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor tweemaal vijf jaar. Tijdens de eerste periode van vijf jaar heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door vóór het einde van het vierde jaar op te zeggen, met een opzegtermijn van 12 maanden. Wijziging huurprijs Na elke vijf jaar kan de huurder of verhuurder wijziging van de huurprijs vragen. Worden partijen het over de nieuwe huurprijs niet eens, dan kan de rechter de huurprijs vaststellen. De rechter zal de huurprijs afstemmen op een aantal vergelijkbare bedrijfsruimten in de nabije omgeving van het gehuurde. . - -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

Huurovereenkomst - Woning en

Bedrijfsruimte

Bij   de   huur   van   woonruimte   kent   het   huurrecht   een   sterke huurbescherming     van     de     huurder     van     woonruimte. Hierdoor   is   het voor   de verhuurder   soms   niet   mogelijk   om de huurovereenkomst op te zeggen.  

Huurovereenkomst - huurwoning

De     huurprijs     is     bij     woonruimte     aan     strenge     regels gebonden,   zij   het   niet   in   alle   gevallen.   Maar   de   verhuurder kan   lang   niet   altijd   zelf   bepalen   hoe   hoog   die   huurprijs moet   zijn;   er   kan   een   maximaal   redelijke   huurprijs   zijn. Vraagt   de   verhuurder   teveel   huur,   dan   loopt   hij   het   risico dat    de    huurprijs    op    verzoek    van    de    huurder    door    de huurcommissie wordt verlaagd.   Woning vrij van gebreken - woongenot De verhuurder   moet   ervoor   zorgen   dat   de woning vrij   is   en blijft   van   gebreken.   De   huurder   kan   eisen   dat   de   gebreken worden verholpen. Vaak word   hiervoor   de   huurcommissie ingeschakeld.   Na   een   uitspraak   van   de   huurcommissie   kan de   huurder   dan   de   betaling   van   de   huurprijs   gedeeltelijk opschorten totdat de gebreken zijn verholpen.   -

Huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Partijen   hebben   zijn   vrij   om   zelf   te   bepalen   onder   welke voorwaarden    zij    een    huurovereenkomst    aangaan.    Het nadeel    hiervan    is    dat    een    huurovereenkomsten    nadelig kan   uitpakken.   Daarom   is   het   bij   de   huur   van   kantoor-   en bedrijfsruimte   zo   belangrijk   om   de   afspraken   goed   vast   te laten leggen. Wettelijke huurperiodes van winkelruimte en horeca bedrijfsruimte De wet schrijft bij huur van winkelruimte en horeca bedrijfsruimte voor dat een huurovereenkomst die langer dan twee jaar duurt een looptijd van tweemaal vijf jaar heeft. Huurtermijn 2 jaar of korter Een huurtermijn korter dan 5 jaar kan slechts voor een periode van maximaal 2 jaar. Indien de huurovereenkomst niet eindigt na deze 2, wordt deze automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor tweemaal vijf jaar. Tijdens de eerste periode van vijf jaar heeft de huurder het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door vóór het einde van het vierde jaar op te zeggen, met een opzegtermijn van 12 maanden. Wijziging huurprijs Na elke vijf jaar kan de huurder of verhuurder wijziging van de huurprijs vragen. Worden partijen het over de nieuwe huurprijs niet eens, dan kan de rechter de huurprijs vaststellen. De rechter zal de huurprijs afstemmen op een aantal vergelijkbare bedrijfsruimten in de nabije omgeving van het gehuurde. . - -