Advocatenkantoor Bolton
| Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | | 6413BR | Heerlen

U heeft een klacht

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Daar zijn binnen de advocatuur regelingen voor.

-

-

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt normen en aanbevelingen op teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Alle advocaten moeten aan deze normen voldoen. Daarnaast wordt binnen het kantoor het nodige aan kwaliteitsbevordering gedaan. Indien u toch een klacht heeft, dan horen wij dit graag van u. Daarom heeft ons kantoor een interne klachtregeling. Bespreekt u uw klacht zo mogelijk eerst met de advocaat die uw zaak behandelt. U kunt hiervoor het beste eerst een brief of e-mail sturen met de omschrijving van uw klacht. Daarna zal er contact met u opgenomen worden om de klacht te bespreken. Wilt u dit liever niet, of is het resultaat hiervan voor u niet voldoende bevredigend, dan kunt u gebruik maken van de klachtregeling.

De kantoorklachtenregeling

Hoe werkt de kantoorklachtenregeling? U kunt uw klacht per brief, mail of fax indienen. Vermeldt daarbij als onderwerp “klacht” alsmede de naam van de advocaat of medewerker tegen wie de klacht gericht is. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. De klacht wordt behandeld door de externe klachtenfunctionaris, een vrouwelijke advocaat, mevrouw mr. S. Jongen. U en de advocaat/medewerker zullen daarna worden uitgenodigd om een toelichting op klacht te geven. Dat kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Bij de mondelinge toelichting mag u zich door een door u aan te wijzen persoon laten bijstaan. Van een mondelinge toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn. De klachtenfunctionaris zal streven om binnen 1 maand na ontvangstbevestiging haar - schriftelijk en met redenen omkleed - oordeel te geven over de gegrondheid van de klacht, eventueel met aanbevelingen. Voornoemde termijn van 1 maand kan worden verlengd indien zulks noodzakelijk is voor een goede klachtafhandeling. De reden van deze verlenging zal schriftelijk aan de betrokkenen worden medegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Voor het in behandeling nemen van de klacht is geen vergoeding verschuldigd of worden (later) kosten in rekening gebracht. Bent u niet tevreden over het oordeel over de klacht dan kunt u daarna zonodig bij de lokale toezichthouder, de deken van de orde van advocaten Limburg, uw klacht voortzetten. Op de website www.advocatenorde-limburg.nl onder de tab "klachten" staat hierover meer te lezen.
. - .
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64

U heeft een klacht

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Daar zijn binnen de advocatuur regelingen voor.

-

-

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt normen en aanbevelingen op teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Alle advocaten moeten aan deze normen voldoen. Daarnaast wordt binnen het kantoor het nodige aan kwaliteitsbevordering gedaan. Indien u toch een klacht heeft, dan horen wij dit graag van u. Daarom heeft ons kantoor een interne klachtregeling. Bespreekt u uw klacht zo mogelijk eerst met de advocaat die uw zaak behandelt. U kunt hiervoor het beste eerst een brief of e- mail sturen met de omschrijving van uw klacht. Daarna zal er contact met u opgenomen worden om de klacht te bespreken. Wilt u dit liever niet, of is het resultaat hiervan voor u niet voldoende bevredigend, dan kunt u gebruik maken van de klachtregeling.

De kantoorklachtenregeling

Hoe werkt de kantoorklachtenregeling? U kunt uw klacht per brief, mail of fax indienen. Vermeldt daarbij als onderwerp “klacht” alsmede de naam van de advocaat of medewerker tegen wie de klacht gericht is. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. De klacht wordt behandeld door de externe klachtenfunctionaris, een vrouwelijke advocaat, mevrouw mr. S. Jongen. U en de advocaat/medewerker zullen daarna worden uitgenodigd om een toelichting op klacht te geven. Dat kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Bij de mondelinge toelichting mag u zich door een door u aan te wijzen persoon laten bijstaan. Van een mondelinge toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn. De klachtenfunctionaris zal streven om binnen 1 maand na ontvangstbevestiging haar - schriftelijk en met redenen omkleed - oordeel te geven over de gegrondheid van de klacht, eventueel met aanbevelingen. Voornoemde termijn van 1 maand kan worden verlengd indien zulks noodzakelijk is voor een goede klachtafhandeling. De reden van deze verlenging zal schriftelijk aan de betrokkenen worden medegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Voor het in behandeling nemen van de klacht is geen vergoeding verschuldigd of worden (later) kosten in rekening gebracht. Bent u niet tevreden over het oordeel over de klacht dan kunt u daarna zonodig bij de lokale toezichthouder, de deken van de orde van advocaten Limburg, uw klacht voortzetten. Op de website www.advocatenorde-limburg.nl onder de tab "klachten" staat hierover meer te lezen.
. - .