Advocatenkantoor Bolton
| Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | | 6413BR | Heerlen

Gezag en Omgang

-

Gezag

Als u samen kinderen heeft gekregen tijdens uw huwelijk en u gaat scheiden dan behoudt u samen het gezag over de kinderen. U heeft dan beiden evenveel te vertellen, rekening houdend met de afspraken die in het convenant en de omgangsregeling staan. Als u niet getrouwd bent geweest, maar wel samen kinderen heeft, is het niet altijd zo dat u samen het gezag heeft. Het is dan belangrijk om te proberen afspraken te maken met uw (ex) partner over: de erkenning van uw kind en het gezamenlijk gezag over uw kind.

Omgang

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. De afspraken hierover legt u samen met uw ex-partner vast in een zorgregeling of omgangsregeling. ( het ouderschapsplan ) U kunt ook later de rechter vragen om een omgangsregeling vast te stellen. U heeft daar een advocaat bij nodig.

Zorgregeling / Omgangsregeling

In de zorgregeling / omgangsregeling staan de afspraken over de omgang en zorg. Hierin staan bijvoorbeeld wie van de ouders de dagelijkse zorg voor het kind zal hebben. Vaak is dat de moeder. De moeder heeft wel de plicht om de omgang tussen de vader en kind(eren) mogelijk te maken. Vaak is de standaard-afspraak dat de kinderen één keer in de twee weken bij de vader doorbrengen. Ook gaan de afspraken over welke ouder de kinderen haalt of brengt; hoe de omgang in de vakanties of bijzondere dagen is geregeld, zoals Pasen, Pinksteren, Kerst, Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag, verjaardagen, vader- en moederdag; een mogelijke verhuizing van één van de ouders. Dat kan echter voor problemen zorgen.

Als de ex de afspraken niet nakomt

Als de moeder het kind van de vader weghoudt, kan een kort geding worden gevoerd bij de rechter. Een kort geding is een spoedprocedure. De rechter kan onder omstandigheden een boete opleggen voor iedere dag dat de omgangsregeling niet wordt nagekomen. -
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2024 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64

Gezag en Omgang

-

Gezag

Als u samen kinderen heeft gekregen tijdens uw huwelijk en u gaat scheiden dan behoudt u samen het gezag over de kinderen. U heeft dan beiden evenveel te vertellen, rekening houdend met de afspraken die in het convenant en de omgangsregeling staan. Als u niet getrouwd bent geweest, maar wel samen kinderen heeft, is het niet altijd zo dat u samen het gezag heeft. Het is dan belangrijk om te proberen afspraken te maken met uw (ex) partner over: de erkenning van uw kind en het gezamenlijk gezag over uw kind.

Omgang

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. De afspraken hierover legt u samen met uw ex-partner vast in een zorgregeling of omgangsregeling. ( het ouderschapsplan ) U kunt ook later de rechter vragen om een omgangsregeling vast te stellen. U heeft daar een advocaat bij nodig.

Zorgregeling / Omgangsregeling

In de zorgregeling / omgangsregeling staan de afspraken over de omgang en zorg. Hierin staan bijvoorbeeld wie van de ouders de dagelijkse zorg voor het kind zal hebben. Vaak is dat de moeder. De moeder heeft wel de plicht om de omgang tussen de vader en kind(eren) mogelijk te maken. Vaak is de standaard-afspraak dat de kinderen één keer in de twee weken bij de vader doorbrengen. Ook gaan de afspraken over welke ouder de kinderen haalt of brengt; hoe de omgang in de vakanties of bijzondere dagen is geregeld, zoals Pasen, Pinksteren, Kerst, Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag, verjaardagen, vader- en moederdag; een mogelijke verhuizing van één van de ouders. Dat kan echter voor problemen zorgen.

Als de ex de afspraken niet nakomt

Als de moeder het kind van de vader weghoudt, kan een kort geding worden gevoerd bij de rechter. Een kort geding is een spoedprocedure. De rechter kan onder omstandigheden een boete opleggen voor iedere dag dat de omgangsregeling niet wordt nagekomen. -
Omgangsregeling Gezag hoofdverblijf kinderen