Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

Ontslag werknemer -  Ontslag Ambtenaar  

Een werkgever  dient  een  redelijke  grond  te  hebben voor  een  geldig  ontslag.  Het  gaat  om  de  gronden  die  in  de wet genoemd  worden.  Het  ontslag  wordt  beoordeeld  door  het  UWV  of  de  kantonrechter.  Sinds  de  invoering  van  de WWZ in 2015 is de verhouding tussen ontslag via UWV of ontslag via de kantonrechter aangepast. Bent u een ambtenaar en dreigt ontslag? Lees dan hier verder 

Ontslag via het UWV 

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ontslag vanwege langdurige ziekte moet uw werkgever toestemming aan UWV (een ontslagvergunning) vragen. Het UWV kijkt dan of is voldaan aan alle voorwaarden; bewijs van de slechte bedrijfseconomische omstandigheden, de juiste ontslagvolgorde naar leeftijdscategorie gelijkwaardige functies ("afspiegelingsbeginsel"), herplaatsing, ontslagverbod.

Ontslag via de rechter

Als er geen sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ontslag vanwege langdurige ziekte, maar van ontslag om persoonlijke redenen, dan moet uw werkgever ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Persoonlijke redenen zijn: vaak en langdurig ziekteverzuim arbeidsconflict verwijtbaar handelen of nalaten, bijvoorbeeld vaker te laat komen, of werk weigeren te doen niet meewerken aan re-integratie na ziekte onvoldoende functioneren / disfunctioneren: structureel slecht werk leveren zonder zicht op verbetering   -

Ontslag op staande voet - OOSV

Ontslag op staande voet oosv betekent dat er geen UWV of kantonrechter betrokken is en er geen opzegtermijn geldt. Het ontslag is onmiddellijk en gaat dus meteen in. De nadelige gevolgen voor de werknemer zijn het verlies van de WW-uitkering kwijt. Bij ontslag op staande voet wordt een werknemer in feite gedwongen om dit met een gerechtelijke procedure te betwisten. De twee eisen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet: 1./ dringende reden; de reden moet voldoende ernstig zijn zoals diefstal, fraude, mishandeling, werkweigering, schending van geheimhouding, overtreden van de interne veiligheidsregels,  integriteitscode enz. 2./ontslag moet onverwijld gegeven en medegedeeld worden dwz na constatering dringende reden moet ontslag meteen gegeven worden. Enkele dagen schorsen voor nader onderzoek alvorens het OOSV te geven, is toegestaan. Een werknemer moet direct de reden van het OOSV weten. De formulering van de ontslagreden is belangrijk. Achteraf aanpassen of nuanceren is niet meer mogelijk.

De beëindiging met wederzijds goedvinden

De beëindigingsovereenkomst is een oplossing voor situaties waarin er wegens bedrijfseconomische redenen tot ontslag wordt besloten of om een arbeidsconfict te voorkomen. Met een beëindigingsovereenkomst wordt een procedure bij UWV of kantonrechter voorkomen. Dat heeft zo zijn voordelen. In de eerste plaats wordt er zo tijd bespaard en kan de werknemer - met een ontslagvergoeding - op zoek naar een andere baan. -. -
Ambtenaar Ambtenaar
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

Ontslag werknemer -  Ontslag Ambtenaar  

Een werkgever  dient  een  redelijke  grond  te  hebben voor  een  geldig  ontslag.  Het  gaat  om  de  gronden  die  in  de wet genoemd  worden.  Het  ontslag  wordt  beoordeeld  door  het  UWV  of  de  kantonrechter.  Sinds  de  invoering  van  de WWZ in 2015 is de verhouding tussen ontslag via UWV of ontslag via de kantonrechter aangepast. Bent u een ambtenaar en dreigt ontslag? Lees dan hier verder 

Ontslag via het UWV 

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ontslag vanwege langdurige ziekte moet uw werkgever toestemming aan UWV (een ontslagvergunning) vragen. Het UWV kijkt dan of is voldaan aan alle voorwaarden; bewijs van de slechte bedrijfseconomische omstandigheden, de juiste ontslagvolgorde naar leeftijdscategorie gelijkwaardige functies ("afspiegelingsbeginsel"), herplaatsing, ontslagverbod.

Ontslag via de rechter

Als er geen sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of ontslag vanwege langdurige ziekte, maar van ontslag om persoonlijke redenen, dan moet uw werkgever ontslag aanvragen bij de kantonrechter. Persoonlijke redenen zijn: vaak en langdurig ziekteverzuim arbeidsconflict verwijtbaar handelen of nalaten, bijvoorbeeld vaker te laat komen, of werk weigeren te doen niet meewerken aan re-integratie na ziekte onvoldoende functioneren / disfunctioneren: structureel slecht werk leveren zonder zicht op verbetering   -

Ontslag op staande voet - OOSV

Ontslag op staande voet oosv betekent dat er geen UWV of kantonrechter betrokken is en er geen opzegtermijn geldt. Het ontslag is onmiddellijk en gaat dus meteen in. De nadelige gevolgen voor de werknemer zijn het verlies van de WW-uitkering kwijt. Bij ontslag op staande voet wordt een werknemer in feite gedwongen om dit met een gerechtelijke procedure te betwisten. De twee eisen voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet: 1./ dringende reden; de reden moet voldoende ernstig zijn zoals diefstal, fraude, mishandeling, werkweigering, schending van geheimhouding, overtreden van de interne veiligheidsregels,  integriteitscode enz. 2./ontslag moet onverwijld gegeven en medegedeeld worden dwz na constatering dringende reden moet ontslag meteen gegeven worden. Enkele dagen schorsen voor nader onderzoek alvorens het OOSV te geven, is toegestaan. Een werknemer moet direct de reden van het OOSV weten. De formulering van de ontslagreden is belangrijk. Achteraf aanpassen of nuanceren is niet meer mogelijk.

De beëindiging met wederzijds goedvinden

De beëindigingsovereenkomst is een oplossing voor situaties waarin er wegens bedrijfseconomische redenen tot ontslag wordt besloten of om een arbeidsconfict te voorkomen. Met een beëindigingsovereenkomst wordt een procedure bij UWV of kantonrechter voorkomen. Dat heeft zo zijn voordelen. In de eerste plaats wordt er zo tijd bespaard en kan de werknemer - met een ontslagvergoeding - op zoek naar een andere baan. -. -
Ambtenaar Ambtenaar