Advocatenkantoor Bolton
 |  Advocatenkantoor Bolton 2018  | Rennemigstraat 17 A |  | 6413BR | Heerlen 

-

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. De AVG staat internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens van u gebruikt worden en voor welke doeleinden. Advocatenkantoor Bolton is hiermee volgens de AVG "verwerkingsverantwoordelijke”.

Vragen?

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot het secretariaat: secretariaat @ advocatenkantoorbolton.nl of Tel: 045 - 888 74 64

Uw privacy rechten:

Persoonsgegevens Om onze diensten goed te kunnen verlenen hebben wij persoonlijke gegevens als naam en contactgegevens ( kortweg NAW) van u nodig. Wij zijn wettelijk verplicht ( WWFT ) u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs en daarvan een kopie in het dossier te bewaren. Internet Advocatenkantoor Bolton is op internet actief via deze website en LinkedIn. Wanneer u functies op een van onze media gebruikt kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. Overdracht digitale gegevens Wanneer u ons digitaal gegevens verstrekt, heeft u het recht om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ook vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. Bijvoorbeeld bij overdracht van een dossier. Bewaren persoonsgegevens Dossiers worden na sluiting van een zaak gearchiveerd en gedurende een periode van vijf jaar bewaard. Dat geldt zowel voor de papieren dossiers als de digitale vorm daarvan. Inzage persoonsgegevens Op verzoek kunnen wij u schriftelijk toelichten welke persoonsgegevens van u verwerkt zijn of een kopie van deze gegevens aan u verstrekken. Verder kunt u bij ons informeren voor welke doelen uw gegevens zijn of worden verwerkt en wie inzicht heeft in deze gegevens. Wijzigen of aanvullen van persoonsgegevens - bezwaar maken Wanneer u inzage in verwerkte persoonsgegevens ontvangt, kunt u ons altijd verzoeken om onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Als u bezwaren heeft tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, dan stoppen wij direct met het verwerken van deze gegevens tenzij er redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen. Versturen en verstrekken persoonsgegevens Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derde organisaties, tenzij : met uw toestemming; dit noodzakelijk is voor het voeren van uw zaak zoals het opstarten en voeren van procedures of het geven van uw adresgegevens aan de postbezorger/koerier om documenten bij u te bezorgen. het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, verzoeken van overheidsinstanties of wettelijke procedures. een wettelijke verplichting dit van ons vereist. Advocatenkantoor Bolton maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd. We verstrekken aan onze partners uw persoonsgegeven indien het nodig is dat deze verwerkt worden. Dit gebeurt alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onze partners zijn onze IT-leveranciers Urios en Acumulus, websitebeheerder HostFX, de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Bolton en het door de Rechtspraak beheerde systeem rechtspraak.nl Wissen persoonsgegevens Persoonsgegevens worden uit ons systeem in één of meer van de volgende gevallen gewist: de persoonsgegevens zijn niet meer nodig in uw zaak en wij hoeven wettelijk deze gegevens niet meer te bewaren; u maakt gemotiveerd bezwaar waarbij geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet in behandeling te nemen; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt; wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen wissen. Werknemers Advocatenkantoor Bolton verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens van onze medewerkers. Dit is in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Sollicitatieprocedure Advocatenkantoor Bolton verzamelt en verwerkt relevante gegevens van sollicitanten die aan ons verstrekt zijn door middel van e- mail, post, telefoongesprekken en/of persoonlijk contact. Deze gegevens zullen uiterlijk twee maanden na afloop van de procedure verwijderd worden, tenzij u toestemming geeft om persoonsgegevens langer op te slaan in onze administratie, zodat wij in de toekomst eventueel weer met u in contact kunnen komen. Uitoefenen van uw rechten Wilt u gebruik maken van één of meer bovengenoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken afhandelen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben.

U heeft een klacht

Heeft u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan verwijzen wij u naar de hiervoor bevoegde instantie : de Autoriteit Persoonsgegevens

-

-
Advocatenkantoor Bolton
Advocatenkantoor Bolton 2018 | Rennemigstraat 17 A | 6413 BR | Heerlen | Tel: 045 - 888 74 64 

-

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU. De AVG staat internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens van u gebruikt worden en voor welke doeleinden. Advocatenkantoor Bolton is hiermee volgens de AVG "verwerkingsverantwoordelijke”.

Vragen?

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot het secretariaat: secretariaat @ advocatenkantoorbolton.nl of Tel: 045 - 888 74 64

Uw privacy rechten:

Persoonsgegevens Om onze diensten goed te kunnen verlenen hebben wij persoonlijke gegevens als naam en contactgegevens ( kortweg NAW) van u nodig. Wij zijn wettelijk verplicht ( WWFT ) u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs en daarvan een kopie in het dossier te bewaren. Internet Advocatenkantoor Bolton is op internet actief via deze website en LinkedIn. Wanneer u functies op een van onze media gebruikt kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens. Overdracht digitale gegevens Wanneer u ons digitaal gegevens verstrekt, heeft u het recht om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ook vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. Bijvoorbeeld bij overdracht van een dossier. Bewaren persoonsgegevens Dossiers worden na sluiting van een zaak gearchiveerd en gedurende een periode van vijf jaar bewaard. Dat geldt zowel voor de papieren dossiers als de digitale vorm daarvan. Inzage persoonsgegevens Op verzoek kunnen wij u schriftelijk toelichten welke persoonsgegevens van u verwerkt zijn of een kopie van deze gegevens aan u verstrekken. Verder kunt u bij ons informeren voor welke doelen uw gegevens zijn of worden verwerkt en wie inzicht heeft in deze gegevens. Wijzigen of aanvullen van persoonsgegevens - bezwaar maken Wanneer u inzage in verwerkte persoonsgegevens ontvangt, kunt u ons altijd verzoeken om onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Als u bezwaren heeft tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, dan stoppen wij direct met het verwerken van deze gegevens tenzij er redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen. Versturen en verstrekken persoonsgegevens Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derde organisaties, tenzij : met uw toestemming; dit noodzakelijk is voor het voeren van uw zaak zoals het opstarten en voeren van procedures of het geven van uw adresgegevens aan de postbezorger/koerier om documenten bij u te bezorgen. het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, verzoeken van overheidsinstanties of wettelijke procedures. een wettelijke verplichting dit van ons vereist. Advocatenkantoor Bolton maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd. We verstrekken aan onze partners uw persoonsgegeven indien het nodig is dat deze verwerkt worden. Dit gebeurt alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onze partners zijn onze IT-leveranciers Urios en Acumulus, websitebeheerder HostFX, de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Bolton en het door de Rechtspraak beheerde systeem rechtspraak.nl Wissen persoonsgegevens Persoonsgegevens worden uit ons systeem in één of meer van de volgende gevallen gewist: de persoonsgegevens zijn niet meer nodig in uw zaak en wij hoeven wettelijk deze gegevens niet meer te bewaren; u maakt gemotiveerd bezwaar waarbij geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet in behandeling te nemen; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt; wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen wissen. Werknemers Advocatenkantoor Bolton verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens van onze medewerkers. Dit is in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Sollicitatieprocedure Advocatenkantoor Bolton verzamelt en verwerkt relevante gegevens van sollicitanten die aan ons verstrekt zijn door middel van e-mail, post, telefoongesprekken en/of persoonlijk contact. Deze gegevens zullen uiterlijk twee maanden na afloop van de procedure verwijderd worden, tenzij u toestemming geeft om persoonsgegevens langer op te slaan in onze administratie, zodat wij in de toekomst eventueel weer met u in contact kunnen komen. Uitoefenen van uw rechten Wilt u gebruik maken van één of meer bovengenoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken afhandelen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben.

U heeft een klacht

Heeft u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan verwijzen wij u naar de hiervoor bevoegde instantie : de Autoriteit Persoonsgegevens

-

-